Falstart letni

Falstart letni

Falstart letni

Jak widać na powyższym wykresie we Władysławowie nastąpił w tym roku pogodowy falstart letni. Lato nad polskim morzem w 2016 roku nie czekało na kalendarzy początek lata, który przypada zawsze 22 czerwca, czy też na początek lata astronomicznego, który rozpoczyna się w momencie przesilenia letniego — na półkuli północnej dzień ten wypada między 21 a 22 czerwca, a w latach przestępnych o jeden dzień wcześniej, czyli między 20 a 21 czerwca.

Na wykresie z przedziału od 1.06.2016 do 5.06.2016 są następujące oznaczenia:

Falstart letni

Falstart letni

Jak widać na powyższym wykresie we Władysławowie nastąpił w tym roku pogodowy falstart letni. Lato nad polskim morzem w 2016 roku nie czekało na kalendarzy początek lata, który przypada zawsze 22 czerwca, czy też na początek lata astronomicznego, który rozpoczyna się w momencie przesilenia letniego — na półkuli północnej dzień ten wypada między 21 a 22 czerwca, a w latach przestępnych o jeden dzień wcześniej, czyli między 20 a 21 czerwca.

Na wykresie z przedziału od 1.06.2016 do 5.06.2016 są następujące oznaczenia: